Vem var far till Edvin Malmström från Loviseberg?

Jag stötte först på honom när jag sökte på efternamnet Malmström i Värmlands län i 1890 års folkräkning. Där stod han - Edvin Malmström, född 1883, bosatt på Lovisebergs bruk (ett av Uddeholms stångjärnsbruk) i Norra Råda.

Födelseboken uppger att Edvin, som föddes 22/7 1883, var oäkta son till ogifta smeddottern Anna Kajsa Tranberg och en okänd fader. Anna Kajsa var själv född 1860 och äldsta barn till mästersvennen Anders Tranberg i Loviseberg och hans hustru Kristina Olsdotter.

Varför Anna Kajsa skulle ha gett sonen detta efternamn utan att det har något samband med den okände fadern är svårt att förstå. De övriga personer med efternamnet Malmström, som förekommer i norra Värmland i 1890 års folkräkning, är alla barn till förre bruksförvaltaren Alfred Emil Malmström.

Själv gick Alfred i pension just 1883 och flyttade från Likanå till Karlstad Han var då 65 år och sjuklig sedan många år, så han är nog ingen kandidat till faderskapet. Av hans sju söner kan vi antagligen också utesluta den äldste, Emil, som flyttade till Norrland redan 1871, och Vilhelm, som vid Edvins födelse bara var 14 år. De övriga skulle alla teoretiskt kunna vara far till Edvin

-  Bernt (f 1849) var skogsförvaltare, 1882 placerad vid Gustafsfors bruk, 3 mil från Loviseberg
-  Carl (f 1854) var 1882-83 bokhållare just vid Loviseberg
-  Axel (f 1860) flyttade ut till Älvdalen i Dalarna i slutet av 1883
-  Ernst (f 1862) arbetade 1882 vid huvudkontoret i Uddeholm och flyttade i slutet av detta år till Ångermanland
-  Gustaf (f 1865) var vid denna tid 18 år och kom 1 maj 1883 från Likanå till Loviseberg som bokhållare

Misstankarna, om man nu ska hysa några, faller naturligtvis tyngst på Carl, som åtminstone bör ha haft goda möjligheter att träffa Anna Kajsa.

Korrespondensen mellan Alfred Malmström och Uddeholm ger inga antydningar om att familjen skulle vara inblandad på något sätt. Intressant är däremot två brev från bruksförvaltaren på Loviseberg, Gustaf Hjelm, till bruksdisponent Holmberg i Uddeholm. Den 5/4 1883, där det står att genom Karl Malmström har jag idag blivit underrättad det brukspatron önskat erhålla mitt utlåtande över förslaget [att] Karl Malmströms befattning upphävdes från den 1 maj och att hans bror Gustaf redan då skulle emottaga hans plats, och den 5/8 skriver han, att han rekommenderar Karl till den till hösten lediga platsen som förste bokhållare vid Stjernsfors.

Dessa båda brev visar två ovanliga företeelser

-  Carl ville lämna Loviseberg redan 1 maj - i de allra flesta fall var de anställda städslade för ett år i taget, och kontrakten löpte ut 31 oktober.
-  Carl ville lämna Loviseberg utan att ha någon ny plats.

Sammantaget tyder detta på att något speciellt inträffat för Carl i Loviseberg, om det nu inte bara var ett försök att hjälpa brodern till arbete. Nu får han inte platsen i Stjernsfors - han hamnar så småningom vid Gustafsfors bruk och flyttar 1889 vidare som bokhållare till Hagfors bruk, där han dör redan vid 40 års ålder 1895, enligt uppgift av en leversjukdom.

I Carls bouppteckning, upprättad av brodern Gustaf, utgörs arvingarna bara av hans mor och hans syskon. Arvsrätten är ytterst nominell, boet visar ett kraftigt underskott, tillgångarna, bl.a. 12 par kalsonger (gamla), värderade till 10 kr, utgör totalt 285 kr, och skulderna 3 011 kr. Bland skulderna finns en till jungfru Anna Tranberg på 100 kr. Detta behöver ju inte vara Edvins mor, men namnet Tranberg är inte heller särskilt vanligt, och man kan ju undra om detta kan vara något underhåll som Carl utlovat.

Anna Kajsa flyttar 1896 som piga till Asphyttan, och Edvin bor kvar i Loviseberg, omhändertagen av morföräldrarna.

År 1903 emigrerar han till USA och anger vid ankomsten sin morbror Anders Emil Tornberg i McKeesport utanför Pittsburgh som referens. Som yrke anger han "labourer", men när han några år senare besöker Sverige och tar med sig några Tranbergssläktingar tillbaka till USA. står han som "cabinet maker", möbelsnickare.

Åter till Per Malmströms förfäder och ättlingar

Åter till startsidan