Johanna Sofia Malmström eller Anna Sofia Malmström

Johanna Sofia föddes 5/1 1808 som oäkta dotter till pigan på Laxå herrgård, Anna Greta Grell.

I samband med skilsmässan år 1811 erkände sig Carl Adolf vara far till barnet, och flickan bodde i början av 1810-talet hos honom på Laxå som hans adopt d[otter].

Hon tycks inte ha flyttat med till Holmstorp utan förekommer 1820 i husförhörslängden hos sin moster i Askersund, där hon kallas Anna Sofia Malmström.

Därifrån uppges hon ha flyttat till Kälvesta, och hon påträffas nästa gång 1837, då hon från Stockholm flyttar till Eka säteri utanför Enköping som piga. Därifrån flyttar hon två år senare till sin mor och dennas make i Smedstorp i Eks socken, och i Ek bor hon kvar till sin död 1883. Det finns inga uppgifter att hon varit gift eller haft barn. Däremot står det vid inflyttningen till Smedstorp att hon var krympling och sängliggande.Åter till Pers förfäder och ättlingar

Åter till startsidan